Gdzie Ty pójdziesz, tam i ja pójdę. Gdzie Ty zamieszkasz, tam i ja za zamieszkam… (Rut, 1, 16) Tym razem nie będzie śmiesznie, nie będzie odniesień literackich ani ironicznych