O lataniu ja i Agi marzyliśmy od zawsze, mnie od małego fascynował lot Ikara. Spadanie już mniej, ale akurat do uczucia swobodnego lotu się przyzwyczaiłem. W końcu przyszedł